Overslaan en naar de inhoud gaan
Werken bij de GGDStage lopen bij GGD Flevoland

Opleidingsplaatsen GGD Flevoland

Als arts Maatschappij & Gezondheid binnen GGD Flevoland maak je je sterk voor de publieke gezondheid en sta je midden in de maatschappij. GGD Flevoland is een lerende organisatie en hecht veel waarde aan het opleiden van artsen. De 2e fase opleiding kun je volgen op de afdelingen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Infectieziektenbestrijding (IZB), maar het komt ook voor dat er op andere afdelingen (zoals Maatschappelijke Zorg) een opleidingsplek aangeboden wordt. Op deze manier krijg je nog meer de kans om profieloverstijgend te werken en te leren.

Profiel Jeugdgezondheidszorg

GGD Flevoland bestaat uit ‘JGZ GGD’ (Lelystad, Zeewolde, Dronten, Emmeloord en Urk) en Almere. Opleidingsplaatsen voor de eerste fase bieden we aan voor Noord of Almere.

JGZ GGD

In Noord biedt GGD Flevoland JGZ 4-18 jaar aan met de mogelijkheid om bij Icare of ZONL de 0-4 jaar te doen (samenwerkingsverband). Ook verzorgt ‘Noord’ de jeugdgezondheidszorg in de asielzoekerscentra. De standplaats voor de opleiding is meestal in Lelystad.

JGZ Almere

In Almere wordt de opleiding verzorgd door JGZAlmere. JGZ Almere is een samenwerkingsverband tussen GGD Flevoland (4-18) en Zorggroep Almere (0-4). Naast jeugdartsen, verpleegkundigen en administratie, bestaat JGZ Almere ook uit opvoedadviseurs, school- en jongeren maatschappelijk werkers, logopedisten en medewerkers jeugdhulp. Er lopen projecten zoals bijvoorbeeld ‘voorzorg’. Almere is daarmee anders dan de JGZ 0-18jr in de rest van het land.

Jeugdartsen hebben in Almere een centrale rol binnen de zorgketen. Zo zitten jeugdartsen in alle zorgteams basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. In afspraak met de huisartsen verzorgen jeugdartsen in samenwerking met Passend Onderwijs en school de jeugdggz-verwijzingen, middels het ‘vroegsignaleringsprotocol’. Veel jeugdhulp, zoals ondersteuning in het gezin, schoolvoorbereidende groepen of jeugdhulp voor thuiszitters wordt door jeugdartsen zelf geïndiceerd. Bij complexe zaken kunnen collega’s van jeugdhulp ondersteunen of het overnemen. Legio mogelijkheden voor het leren kennen van de sociale kaart, de mogelijkheden en samenwerken in de keten!

Enthousiaste opleiders

Zowel JGZ GGD als JGZAlmere beschikken over enthousiaste opleiders die voor de opleiding ‘staan’ en je alle ruimte en kansen bieden om wat je in theorie hebt geleerd in de praktijk te brengen. Zowel tijdens individuele klantcontacten en actuele casuïstiek, als in samenwerking met ketenpartners en scholen.

Je eigen leerdoelen en praktijkopdrachten bepalen

In overleg met je praktijkbegeleider bepaal jij je eigen leerdoelen en praktijkopdrachten. Naast voldoen aan de algemene eisen voor de eerste fase van de arts M+G opleiding, vinden we het ook belangrijk dat je de mogelijkheid krijgt om jezelf breed te ontwikkelen, te ontdekken waar je echt enthousiast van wordt en wat voor soort jeugdarts je wilt worden. We geven steun en begeleiding waar nodig en bieden ruimte voor zelfstandigheid om te groeien.

Profiel Infectieziektebestrijding

Als AIOS infectieziektebestrijding (IZB) bij GGD Flevoland ben je gezamenlijk met het team verantwoordelijk voor de preventie, bestrijding en opsporing van infectieziekten. Je komt als AIOS terecht in een hecht team van o.a. artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten.

Samenwerken tegen verspreiding van infectieziekten

Als team werken we samen om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen en/of in te dammen. Dit gebeurt door bron- en contactopsporing, het geven van voorlichting en adviezen aan de bevolking over de preventie en risico’s van infectieziekten. Iedere melding is anders en elke infectieziekte heeft zijn eigen uitdagingen. Ons brede werkgebied levert diverse verscheidenheid aan casuïstiek op.

Naast infectieziekte bestrijding ook reizigersadvies en bevorderen seksuele gezondheid

Wat zo leuk is aan onze GGD is dat je naast de IZB en reizigersadvisering ook werkzaam bent als arts bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid dat zich richt op de bestrijding van soa’s en ben je betrokken bij het bevorderen van de seksuele gezondheid van onze inwoners. Ook zijn er mogelijkheden om kennis te maken met de tuberculosebestrijding.