Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersVerplichte zorg
InwonersVerplichte zorg

Verplichte zorg aanvragen

Je merkt dat het niet goed gaat met iemand in je omgeving. Je ziet dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft en dat hierdoor mogelijk gevaar dreigt. Je wilt graag dat deze persoon geholpen wordt, maar hij of zij wil geen hulp. Wat doe je dan?

Het is belangrijk om dit bij GGD Flevoland te melden. We doen onderzoek of iemand verplichte zorg nodig heeft. De rechter bepaalt uiteindelijk of die persoon verplichte zorg krijgt.  Dit is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Wanneer meld je iemand aan?

Je kunt iemand aanmelden als:

  1. Je denkt dat er sprake is van een psychiatrische stoornis, én
  2. Hij of zij voor zichzelf of iemand anders ernstig nadeel kan veroorzaken, én
  3. Hij of zij geen (vrijwillige) hulp wil

LET OP: bel 112 bij een acute crisis.

Wat gebeurt er met jouw melding?

Als de melding klopt, dan onderzoeken we of verplichte zorg nodig is en of er nog mogelijkheden zijn van vrijwillige hulp. Ook gaan we op huisbezoek.  Als blijkt dat verplichte zorg nodig is, vraagt GGD Flevoland aan de Officier van Justitie een zorgmachtiging voor te bereiden. De Officier van Justitie betrekt hierbij ook een geneesheer-directeur GGZ.  De Officier van Justitie beoordeelt daarna of het verzoekschrift wordt voorgelegd aan de rechter. De rechter beslist of verplichte zorg wordt ingezet.

Met verplichte zorg wordt iemand niet altijd opgenomen. Iemand kan ook verplichte zorg thuis ontvangen.

Krijg je als melder informatie over de melding?

Alleen melders die aangemerkt worden als essentiële naasten, mogen we informeren. Volgens de Wet verplichte GGZ zijn dit:

  • de vertegenwoordiger;
  • de echtgenoot, geregistreerde partner of persoon met
    wie een samenlevingscontract is gesloten;
  • de ouder(s);
  • de voor de continuïteit van zorg essentiële naasten.

Ben je een essentiële naaste en heb je een melding hebt gedaan?  Dan krijg je binnen twee weken informatie over je melding. GGD Flevoland vertelt ook wat je kan doen als je het niet eens bent met de uitslag.

Ben je geen essentiële naaste? Dan krijg je geen informatie over je melding.

Hoe doe je een melding?

Dat kun je doen door het aanmeldformulier in te vullen. Je kunt een melding ook anoniem doen. Dit betekent dat anderen niet geïnformeerd worden over wie de melding heeft gedaan. We gaan ervan uit dat je vanuit oprechte zorg over iemand een melding doet. Iemand onterecht aanmelden is strafbaar. Twijfel je of een melding terecht is? Neem dan contact met ons op voor advies.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website dwang in de zorg van de rijksoverheid.

Vragen?

Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 088 – 002 99 15 (op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur). Of stuur een e-mail naar meldpuntoggz@ggdflevoland.nl.