Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsGezond levenExpired: Bijeenkomst Positief Gezond Almere: meer samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties

Bijeenkomst Positief Gezond Almere: meer samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties

Op 12 juli jl. kwamen 10 zorg- en welzijnsorganisaties in Almere bijeen. Er waren bestuurders en directeuren aanwezig van de VMCA, de Schoor, het Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere, GGZ Centraal, GGD Flevoland, de Flevolandse patiëntenfederatie, de regionale huisartsenorganisatie, Elaa en Woonzorg Flevoland. Ook de Gemeente Almere was vertegenwoordigd, door wethouder Froukje de Jonge.

Meer samenwerken

Tijdens de bijeenkomst werd besproken dat de zorg- en welzijnssector voor grote uitdagingen staat en dat die in gezamenlijkheid beter aangepakt kunnen worden. De deelnemers spraken de intentie uit om meer samen te gaan werken aan de volgende doelen:

• Met de inwoners naar behoefte hun veerkracht, gezondheid en zelfredzaamheid vergroten
• Inwoners integraal en op de juiste plek met passend aanbod helpen met hun hulpvraag
• De druk op de zorg in Almere verminderen

Positief Gezond Almere

De aanwezigen zijn enthousiast over het initiatief en gaan aan de slag met 5 ‘pijlers’ onder de noemer “Positief Gezond Almere”. Vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid zetten we ons gezamenlijk in om de zelfredzaamheid van patiënten te vergroten, medicalisering te voorkomen en de druk op de zorg in Almere te verminderen. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de samenwerking tussen medisch en sociaal domein, digitale/hybride zorg, zorgcoördinatie en digitale gegevensuitwisseling.

Vervolgbijeenkomst in het najaar
De komende tijd worden de plannen in afstemming met de zorgverzekeraars verder uitgewerkt. De gezamenlijke plannen zullen tijdens een volgende bijeenkomst in het najaar besproken worden.

 

InwonersNieuwsGezond levenExpired: Bijeenkomst Positief Gezond Almere: meer samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties