Over GGD

​​​​​GGD Flevoland is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. De zes Flevolandse gemeenten zijn met elkaar een zogenaamde gemeenschappelijk regeling aangegaan (zeg een soort overeenkomst) waarin de voornaamste taken en uit te voeren werkzaamheden van de GGD staan beschreven. Deze berusten onder meer op de Wet publieke gezondheid.

GGD Flevoland is gevestigd in alle zes de Flevolandse gemeenten. De GGD geeft uitvoering aan wettelijk opgedragen taken maar ook aan zogenaamde plustaken die per gemeente kunnen 
verschillen. Meer over de basis-, plus- en markttaken van GGD Flevoland en de bijbehorende financiering​ vindt u in deze Infographic.  

We dragen bij aan een gezonder Flevoland
GGD Flevoland voert veel verschillende taken uit op het gebied van de publieke gezondheid in Flevoland. Soms zijn dat wettelijke taken en dan weer zijn het markttaken. Onze werkzaamheden richten zich op vier specifieke gezondheidsdoelen: Gezond Opgroeien, Gezond Ouder Worden, Gezonde Leefomgeving en Meedoen Naar Vermogen. In onze brochure, een aanklikbare PDF, leest u hoe de verschillende activiteiten worden gefinancierd. Deze brochure is bedoeld voor gemeenten en samenwerkingspartners maar ook relevant voor iedereen die geïnteresseerd is in GGD Flevoland.​

De hoofdvestiging van GGD Flevoland bevindt zich Lelystad.

​​


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad