Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalGemeentenPsychosociale Hulpverlening
ProfessionalGemeentenPsychosociale Hulpverlening

Psychosociale Hulpverlening (PSH)

Bij een ingrijpende gebeurtenis komt een PSH-coördinatieteam bij elkaar. In dit team zitten vertegenwoordigers van verschillende hulpverlenende instanties. Het team beoordeelt wat er aan de hand is en wie, wanneer en welke ondersteuning nodig heeft.

Het team coördineert de nodige hulp bijvoorbeeld bij een grote ramp, een kleine crisis of een ingrijpende gebeurtenis. Het PSH-team zorgt dat slachtoffers de juiste hulp krijgen. Het PSH team biedt emotionele en sociale steun en zorg bij gezondheidsklachten.

 • Maatschappelijke onrust
  Als inzet van hulpverleners niet genoeg is, is het de beurt aan het PSH-team. Lees in deze folder over het PSH-team.
 • Na de schok: informatie voor volwassenen
  Een schokkende gebeurtenis kan heel ingrijpend zijn. Lees hier wat er in zo’n situatie met je gebeurt. En wat je kan helpen om alles weer op de rit te krijgen.
 • Na de schok: informatie voor leerkrachten
  Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis. Hoe help je jouw leerlingen zo goed mogelijk? Lees hier wat je kan doen.
 • Na de schok: informatie voor ouders
  Wat kun je als ouder doen om je kind zo goed mogelijk te helpen bij het verwerken van een schokkende gebeurtenis?
 • Na de schok: informatie voor jongeren
  Als je plotseling te maken krijgt met een schokkende gebeurtenis, dan is dat heel ingrijpend. Lees hier wat er in zo’n situatie met je gebeurt. En wat je kan helpen om alles weer op een rijtje te krijgen.

  GGD Toolkit Psychosociale hulp

  De GGD Toolkit Psychosociale Hulp (PSH) beschrijft het proces van de gecoördineerde psychosociale hulp aan direct en indirect getroffenen van een ingrijpende gebeurtenis, grootschalig ongeval of een ramp.

  Richtlijnen Psychosociale Hulpverlening

  • 1. Doel Psychosociale Hulpverlening (PSH)

   PSH heeft tot doel het natuurlijk herstel en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (veerkracht) te bevorderen. PSH aan getroffenen moet:

   • Bijdragen aan een gevoel van controle, veiligheid, geruststelling, de zelfredzaamheid van individu en gemeenschap, sociale verbondenheid en hoo
   • Signaleren en inspelen op actuele behoeften en (psychische) problemen
   • Anticiperen op risicofactoren, waaronder bronnen van stress

    

   Download factsheet PSH

    Factsheet PSH GGD

  • 2. Ondersteuning van een getroffene

   2.1 Een getroffene heeft belang bij een steunende context, ook op langere termijn. Dit kun je doen door:

   • Een luisterend oor, steun en troost, en open te staan voor directe praktische behoeften
   • Feitelijke en actuele informatie over de gebeurtenis
   • Mobilisatie van steun uit je eigen sociale omgeving
   • Faciliteren van hereniging met naasten en het bij elkaar houden van families
   • Geruststellen van de getroffene met stressreacties

   2.2 Dwing iemand niet om te praten over de gebeurtenis en bied geen vormen van ondersteuning met aantoonbare negatieve gezondheidseffecten, zoals psychologische debriefing

   2.3 Geef voorlichting afgestemd op begrip, taal en beleving. Deze voorlichting bestaat uit:

   • Geruststellende uitleg over mogelijke stressreacties
   • Advisering oppakken van de dagelijkse routine, voor zover mogelijk
   • Wat de mogelijkheden zijn om zelf te doen en wanneer hulp te zoeken
  • 3. Zorg gericht op gezondheidsklachten

   3.1 Tijdige signalering van gezondheidsproblemen bij een getroffene

   3.2 Signalering en doorgeleiding van mensen met psychische stoornissen en/of ernstige klinische symptomen voor diagnostiek en/of behandeling in een acute fase.

   3.3 Advisering van mensen bij aanhoudende klachten om een maand na de gebeurtenis contact op te nemen met de huisarts of de bedrijfsarts. Zij bepalen of een vorm van behandeling nodig is en verwijzen eventueel door.

   3.4 Bij reeds aanwezige psychische stoornissen moet adequate diagnostiek en behandeling worden verricht. Maak voor diagnostiek en behandeling gebruik van bestaande evidence based richtlijnen.

   3.5 Traumatische stress is een belangrijk thema binnen de PSH. Er zijn geen Nederlandse evidence based richtlijnen voor zorgverlening in de eerste vier weken na de gebeurtenis.

   Aanbevelingen bij traumatische stress

   • Geen psychologische debriefing in eenmalige of meermalige sessies
   • Geen gebruik maken van benzodiazepinen en antidepressiva in de eerste maand voor mensen met acute traumatische stresssymptomen
   • Voor mensen met acute traumatische stresssymptomen is traumagerichte cognitieve gedragstherapie vooralsnog de geprefereerde behandelwijze