Overslaan en naar de inhoud gaan

Jouw toekomstige collega's

Shanna Brizic
Adviseur Publieke Gezondheid
Shanna Brizic
Adviseur Publieke Gezondheid
Shanna Brizic is Adviseur Publieke Gezondheid bij GGD Flevoland
Lees meer over Shanna's werk bij GGD Flevoland
Lydia van Marle
Lydia van Marle
Lydia van Marle is Toezichthouder Kinderopvang
Lees meer over Lydia's werk bij GGD Flevoland
Elise Beket
Aios Arts Maatschappij & Gezondheid
Elise Beket
Aios Arts Maatschappij & Gezondheid
Elise Beket (34) werkt sinds een jaar bij GGD Flevoland als aios arts Maatschappij + Gezondheid: 'Als arts M+G heb je een 360° blik. Je moet je blik op het individu richten en tegelijk het grotere plaatje kunnen zien. Je kijkt naar de mens, naar factoren rondom het kind of de jongere en je kijkt naar het systeem. Inzoomen en uitzoomen’
Lees meer over Elises werk bij GGD Flevoland
Marije Goud
Jeugdarts KNMG, AIOS arts M&G Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Jeugdgezondheidszorg
Marije Goud
Jeugdarts KNMG, AIOS arts M&G Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Jeugdgezondheidszorg
Marije Goud is jeugdarts KNMG bij GGD Flevoland en AIOS arts M&G. Daarnaast is ze Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.
Lees meer over Marije's werk bij GGD Flevoland
Sven van der Burg
Communicatieadviseur en woordvoerder
Sven van der Burg
Communicatieadviseur en woordvoerder
Sven van der Burg, communicatieadviseur en woordvoerder. "Mensen informeren en inspireren om gezond te blijven of te worden. Daar houd ik me mee bezig. Bijvoorbeeld via de website, de pers of via onze artsen en verpleegkundigen. De sfeer is hier erg goed. Sociale, mensgerichte collega’s maken het een fijne organisatie. En met alle verschillende onderwerpen waarover we communiceren, blijft het interessant!"

In opleiding op de afdeling Maatschappelijke Zorg

Elise Beket is AIOS M+G tweede fase en sinds maart 2022 werkzaam bij het team Maatschappelijke Zorg als voorzitter van het Regionale Expertteam (RET) Jeugd in Flevoland. Zij heeft de overstap van Jeugdgezondheidszorg naar Maatschappelijke Zorg gemaakt naar aanleiding van de module Integraal Vernieuwen van de NSPOH. Tijdens de module deed zij onderzoek naar mentale gezondheid bij jongeren in relatie tot dakloosheid en ging er een hele wereld voor haar open.

Elise Beket, Jeugdarts KNMG / arts M+G in opleiding

Het team Maatschappelijke Zorg houdt zich bezig met zorgwekkende zorgmijders, beschermd wonen, de maatschappelijke opvang en het medisch spreekuur voor dak- en thuislozen, nazorg (ex)gedetineerden, personen die ernstige overlast en/of criminaliteit veroorzaken. Eveneens houdt het team zich bezig met het project ‘Nu Niet Zwanger’. Er zijn brandpuntfunctionarissen die zich bezig houden met stagnerende zorg. Als voorzitter van het RET houdt zij zich hier ook mee bezig: het RET geeft inhoudelijk advies bij complexe casuïstiek die stagneert of dreigt te stagneren.

De afgelopen tijd heeft zij veel geleerd over de verschillende stelselwetten zoals de Wlz, WMO, maar ook over de jeugdwet. Daarnaast krijgt zij de gelegenheid om mee te denken over beleid en onderzoek van het jeugdzorglandschap.

Bij de afdeling Maatschappelijke Zorg liggen nog allerlei andere interessante onderwerpen welke opgepakt kunnen worden door een 2e fase AIOS of arts M+G. Mijns inziens ligt bij deze afdeling het hart van de publieke gezondheidszorg, omdat hier duidelijk wordt welke problemen ontstaan als we niet voldoende inzetten op preventie.