Privacyverklaring

‚ÄčGGD Flevoland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. GGD Flevoland verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst GGD Flevoland u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens door GGD Flevoland
GGD Flevoland voert taken uit die belangrijk zijn voor de inwoners van Flevoland en gebruikt  hiervoor soms persoonsgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, woonadres en burgerservicenummer (BSN). Als u iets wilt regelen of aanvragen via de website dan heeft GGD Flevoland vaak contactgegevens zoals uw telefoonnummer of e-mailadres nodig om u goed te kunnen helpen.

Plichten en verantwoordelijkheden van GGD Flevoland 
GGD Flevoland heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. GGD Flevoland neemt technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijn 
GGD Flevoland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van zijn taken en de naleving van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan andere organisaties 
GGD Flevoland verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij GGD Flevoland daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Uw rechten 
U heeft op grond van de AVG een aantal rechten als GGD Flevoland uw persoonsgegevens verwerkt: 

Gebruik van de website
Deze website kan linken naar websites van derden. GGD Flevoland is niet verantwoordelijk voor naleving van wet- en regelgeving op het gebied van privacy door derden.

Telefoongesprekken 
Telefoongesprekken kunnen door GGD Flevoland worden opgenomen en bewaard, onder meer om de dienstverlening te verbeteren. Gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is.

Contact 
De Functionaris Gegevensbescherming van GGD Flevoland is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze Privacyverklaring of als u vragen heeft voor de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u contact opnemen met GGD Flevoland.

Wijziging Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan door GGD Flevoland gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.ggdflevoland.nl gepubliceerd zijn.

3-4-2019


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad