Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersInfectie-ziekten

Veelgestelde vragen

 • Kosten afspraak of advies Team Infectieziektebestrijding

  Het telefonisch advies van onze arts of verpleegkundige is gratis. Voor een afspraak op het spreekuur infectieziekten krijg je wel een rekening. Soms betaalt de zorgverzekering deze rekening. Soms moet je de rekening zelf betalen omdat de zorgverzekering de rekening niet betaalt. Of omdat de kosten onder het eigen risico van je zorgverzekering vallen.

 • GGD en eigen risico van je zorgverzekering

  Je bezoekt de GGD als je tuberculose of een andere infectieziekte hebt. De GGD maakt kosten voor de behandeling. Meestal wordt dit door de zorgverzekering vergoed.  Vraag bij je eigen zorgverzekeraar na welke kosten vergoed worden.

  In je zorgverzekering is een eigen risico opgenomen.

  Je eigen risico

  Wat gaat er van je eigen risico af?

  • De medicijnen die de GGD-arts voorschrijft
  • Röntgenonderzoek, bijvoorbeeld een foto van de longen
  • Mantouxtest (test om te onderzoeken of je tbc hebt)
  • Doorverwijzing door de GGD-arts naar een specialist in het ziekenhuis voor behandeling

  Het eigen risico is een bedrag dat je elk jaar eerst zelf moet betalen.

  Meer weten

  Ga voor meer informatie naar je zorgverzekeraar. Zij kunnen je vertellen of de behandeling wordt vergoed. En of het van je eigen risico af gaat.

 • Wat als je niet verzekerd bent?

  Als je in Nederland woont of werkt, ben je verplicht om je te verzekeren tegen ziektekosten. Als je niet verzekerd bent, moet je de kosten van de behandeling bij de GGD zelf betalen.